Gratis tilstandsrapport for sameier og borettslag

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie og bekymrer deg for tilstanden på taket? System Tak kommer gjerne på befaring og leverer en grundig tilstandsrapport, attpåtil helt gratis!

Et riktig tekket tak kan leve så lenge som 30-40 år, men i mange tilfeller vil det være nødvendig å gjøre utbedringer før. - Som hovedregel kan vi si at tak som er eldre enn 25 år bør sjekkes jevnlig, forklarer daglig leder i System Tak, Kristaps Roze.

 

Taktekkermesteren har opplevd at folk som har ventet for lenge med småreparasjoner har endt opp med å måtte skifte hele taket. - Man kommer langt med jevnlig vedlikehold og mindre utbedringer.  Men da må du sørge for å bruke kvalifiserte fagfolk.

 

Kommer gjerne på befaring

 

- Som styremedlem i et borettslag sitter man kanskje med et ansvar som er litt større enn det man egentlig har kompetanse til. Og da er det avgjørende å samarbeide med seriøse og ikke minst forutsigbare aktører, sier Roze.

System Tak tilbyr derfor gratis tilstandsrapport uten bindinger. Taktekkermesteren beskriver det som deres måte å vise kundene at de er til å stole på.

 

På tide å rehabilitere taket? Informasjon til borettslag og sameier.

 

- Hvis taket som helhet er i god stand vil det ha liten hensikt å anbefale full utskifting. Vi er opptatt av å gi en korrekt vurdering av situasjonen, og så er det opp til kunden hvordan de vil ta det videre.

 

- Noen ganger ser vi at det vil være bedre å skifte taket først som sist, siden det vil være mer kostnadseffektivt enn å flikke flere år på rad på et tak som uansett nærmer seg maksimal levetid. Men dette er uansett problemstillinger som diskuteres med utgangspunkt i kundens behov og muligheter.

 

Grundig gjennomgang 

 

- Når vi kommer på befaring går vi metodisk til verks, forteller Roze.

System Tak benytter et digitalt verktøy, som er utarbeidet i tråd med SINTEF Byggforsks retningslinjer.

- Vi jobber oss gjennom 21 faste punkter, hvor vi systematisk ser etter sprekker, om kanter har løsnet, eksisterende lekkasjepunkter, er det tilstrekkelig fall - samt tilstand på typiske usatte punkter som tilstand på sluk, beslag, slisser og gjennomføringer.

 

I etterkant av befaringen overleveres en grundig rapport til borettslaget. - Her dokumenterer vi takets tilstand, estimert levetid og gir anbefalinger for hva som bør utbedres, sier Roze.

 

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie i Oslo / Akershus? Her kan du ta kontakt for å avtale befaring.

 

 

0
Feed