Omtekking av tak borettslag og sameier

Informasjon til borettslag og sameier: På tide å rehabilitere taket?

Som privatperson kan det være vanskelig å vite når et tak er modent for omtekking. Her får du taktekkermester Kristaps Rozes beste tips til deg som sitter i styret i et borettslag eller sameie.

Et riktig tekket tak kan leve så lenge som 30-40 år, men produsentenes garanti for PVC- og asfatbelegg stopper ved 25 år. Det betyr at borettslag og sameier bygget før 1995 derfor bør undersøkes nærmere for å avdekke eventuelle behov for oppgradering.

- Det første du bør gjøre er å kontakte en erfaren taktekkerbedrift og be om en befaring, sier taktekkermester og daglig leder i System Tak, Kristaps Roze.

- Når vi utfører befaringer går vi metodisk til verks. Vi benytter et digitalt verktøy utarbeidet i tråd med SINTEF Byggforsks retningslinjer og sjekker 21 faste punkter.

En befaring vil raskt kunne avdekke om det nærmer seg slutten på takets levetid.

- Det er viktig å vurdere takets tilstand som en helhet, siden det ofte kan være nok å gjøre enkelte lokale utbedringer fremfor å tekke om hele taket, forteller Roze.

I tillegg til å se etter sprekker, om kanter har løsnet eller krympet og gå over alle skjøter, undersøkes også typiske utsatte punkter som fallforhold, tilstand på sluk, beslag, slisser og gjennomføringer.

- I etterkant av befaringen leverer vi en grundig rapport som dokumenterer takets tilstand, estimert levetid og oversikt over hva som eventuelt bør utbedres, sier Roze.

Det er helt gratis å gjennomføre en befaring med System Tak AS.


Taktekkermesterens beste tips for borettslag og sameier ved rehabilitering

  • Velg riktig samarbeidspartner.
    Undersøk gjerne flere aktører, men sørg for å sjekke referanser.
  • Flere yrkesgrupper er involvert i omtekking av tak. Ved å velge en aktør som er villig til å påta seg hovedansvar får dere en mer forutsigbar og ryddig prosess.
  • Skriv kontrakt. Vi anbefaler avtalene utarbeidet av Norsk Standard.
  • Velg en representant for borettslaget / sameiet. Gjerne vaktmester eller styreleder. Det gjør kommunikasjonen enklere for begge parter.
  • Støy vil forekomme. Vurder derfor om det kan være nødvendig å avtale tilpasset
arbeidstid.
  • Ved signering av avtale bør det legges en fremdriftsplan. Rehabiliteringsprosjekter påvirkes av været, vi anbefaler derfor omtekking i perioden 
april-oktober.

Kontakt oss i dag for å avtale gratis befaring.

 

0
Feed