Ofte stilte spørsmål

Som privatperson kan det være mange ukjente begreper å forholde seg til når du skal engasjere noen til å rehabilitere eller legge nytt tak på boligen din. Her forsøker vi å gi deg svar på noen av spørsmålene som går igjen i vår kontakt med boligeiere. 

 • Hvor mange yrkesgrupper er involvert i rehabilitering av tak?

  Engasjerer du en taktekkerbedrift med mesterbrev får du alt på et sted. System Tak tar ansvar for hele prosjektet - fra taksperrer til ferdig tak.

 • Hvor lang tid tar det å legge nytt tak?

  Vi beregner inntil 4 uker på skifte av et tak på 200 kvm. Dette inkluderer stillasarbeid, riving og tekking på nytt.

 • Må hele taket skiftes hvis jeg bygger en ark?

  Det går helt fint å bygge ark uten å skifte ut hele taket. Men det må tas en grundig vurdering av takets tilstand før bygggestart. Alle krav til lufting, tetting og belasting må være i henhold til regelverket. Det er også viktig at forbindelsen mellom den nye arken og det eksisterende taket er tett både innvendig og utvendig. Vanligvis har arker og oppløft samme form som hovedbygget, men dette kan variere. Arken gjør overetasjen både lysere og større, og er et populært tilvalg.

   

 • Er det kvalitetsforskjell på takstein? Har det noe å si om jeg velger matte eller blanke? Prisforskjell?

  System Tak samarbeider med norske leverandører. Her avhenger prisen av type stein. Tak kan legges i betong- eller teglstein, som enkelkrum eller dobbeltkrum, glasert eller matt og så videre. Prisene varier helt fra 10 kroner per stein opp til 60 kr. Gavlestein og mønesteiner koster rundt 250kr per stk. Snakk med oss så hjelper vi deg å velge en type som passer til ditt budsjett.

 • Hva er forskjellen på tak og undertak?

  Horisontale tak har en takvinkel som er tilnærmet lik 0°. Tak med helling mindre eller lik 6° kaller vi for flate. Er hellingen større enn 6° kalles de skrå. Yttertak er alle sjikt over øverste etasjes himling. Fra den diffusjonstette plasten i himlingen på varm side og ut til og med selve taktekkingen.

  Undertakets hovedfunksjon er å hindre vann og fuktighet å trenge inn i takkonstruksjonen og øvrige underliggende konstruksjoner. Undertaket/taktro kan også ha en bærende funksjon som underlag for asfaltbelegg og folietekkinger.

 • Må man ha blikkenslager? Har dere det?

  Vi har eget blikkenslagerverksted og blikkenslagere som bistår på mindre prosjekter. Ved større blikkarbeider samarbeider vi fast med en større aktør.

 • Kan vi bo i huset hele perioden?

  Dersom du tåler litt støy er det ikke noe problem å bo i huset mens arbeidet pågår. Hvis du helst vil ha ro rundt deg anbefaler vi å planlegge bytting av tak til en periode hvor du likevel skal være mye borte, for eksempel i forbindelse med ferier o.l.

 • Må jeg ha snøfanger?

  Det finnes flere metoder for å hindre ras av snø og is fra tak. Det vanligste er å benytte snøfangerutstyr som består av en konsoll og et gelender. For tak med lav takvinkel kan også et tekkemateriale med en ru overflate gi tilstrekkelig sikkerhet mot ras fra taket. Det kan også være aktuelt å benytte is- eller snøstoppere, men denne typen produkter har begrensninger ved større snøbelastninger. Snøfangere er en god løsning ved vinkelrenner. Det unngås da deformasjoner eller brekkasje som følge av ras. Det finnes i dag konsoller tilpasset de fleste typer tak.

  Som huseier er du ansvarlig for å sikre taket slik at ingen kommer til skade på grunn av ras fra taket. Vi hjelper deg å finne riktig sikring til akkurat ditt tak!

 • Hvorfor må pipa kles inn?

  Pipehatter monteres for å unngå lekkasjer. I System Tak tilbyr vi alltid dette som en del av prosjektet, sammen med nødvendige takhetter for ventilasjon. Særlig på eldre tak ser vi at opp mot 80 % av lekkasjene skyldes mangelfull tetting i forbindelse med piper, vinduer eller lufting.

 • Hva er vannbord?

  Vannbord er en vannrett eller skråstilt planke som leder regnvann bort fra vinduer og dører.

 • Hvor ofte må takrenner skiftes?

  Takrenner bør skiftes samtidig med taket, men tilstand kan vurderes.  Ved skråtak leveres normalt nye takrenner sammen med nytt takbelegg.

Fant du ikke svar på det du lurer på? Send oss en mail eller ring: +47 453 72 903