Vår miljøpolicy

I System Tak AS er vi er opptatt av å redusere miljøpåvirkning og bidra til et rent og bærekraftig samfunn. Kjøper du tjenester hos oss skal du føle deg trygg på at vi har strukket oss langt for å levere så miljøvennlig som mulig.


Vi tar bevisste valg når det gjelder avfallshåndtering, gjenbruk og valg av løsninger.

Valg av produkter og løsninger

System Tak AS velger miljøvennlige produkter og løsninger der det er mulig. Vi anbefaler fossilfrie og grønne takbelegg til våre kunder og oppdragsgivere. I prosjekter hvor System Tak er beslutningstaker velger vi PVC-belegg fremfor ATB-belegg. PVC har generelt et  lavere CO2-avtrykk enn ATB.

Miljøvennlige takbelegg skjøtes med varmluft i stedet for bruk av propangass og åpen flamme. Dette sikrer en fossilfri installasjon samtidig som det reduserer brannfare.


Valg av leverandører

Vi kjøper alt materiell fra norske leverandører som følger gjeldende miljølovgivning i sin produksjon.

 

Avfallshåndtering

Vi har fokus på å redusere avfall, gjenbruke der det er mulig – og kildesorterer det gjenværende. Dette gjelder både på byggeplassen og på kontoret.

 

Papirløs bedrift

System Tak arbeider aktivt for å redusere antall papirutsendelser og trykksaker. Vi er en papirløs bedrift, det innebærer blant annet at alle tilbud, dokumentasjon og saksbehandling gjennomføres digitalt.

 

Kjøretøy

80 % av System Taks biler er elektriske.

 

Opplæring av ansatte

System Tak har utarbeidet egne rutiner for avfallshåndtering og valg av materialer. Alle ansatte får opplæring i rutinene og vi har løpende fokus på å redusere avfall og annet svinn.

Vi holder oss oppdatert på gjeldende krav og lovgivning og er opptatt av å bidra til en bærekraftig byggenæring.

 

Har du spørsmål om vårt arbeid? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.  

 

 

 

0
Feed