Papirløs taktekkerbedrift

Digitalisering har vært et gjennomgangstema i byggenæringen i flere år. Da Kristaps Roze startet taketekkerbedriften System Tak AS i 2018 satte han seg derfor et mål om å drifte papirløst fra første stund.

Vi opplever at kundene våre forventer at vi kan levere saksbehandling og dokumentasjon elektronisk, det skaper smidigere prosesser og sikrer god informasjonsflyt i prosjekter, forteller daglig leder i System Tak AS, Kristaps Roze.

- Når vi markedsfører oss med at vi setter kundens behov i fokus er det en selvfølge for oss at vi inkluderer deres ønske om papirløs kommunikasjon. God service handler nemlig ikke bare om å levere til rett tid og pris, men også om å gjennomføre prosjekter på en forutsigbar og oversiktlig måte.

Digitalisering sparer tid og kostnader og gir fornøyde kunder

Kristaps har tidligere jobbet i mer papirdrevne bedrifter. – Jeg så fordelene med digitalisering umiddelbart. For oss betyr det besparelse av tid og kostnader. Også ser vi at kundene våre setter stor pris på det vi leverer.

Absolutt alt knyttet til KS og HMS er digitalisert. Det vil si at all kvalitetssikring, avviksbehandling, bestilling av tilleggsarbeider og notater fra befaring er samlet i et oversiktlig system. Alle HMS- og styringsrelaterte prosedyrer er tilgjengelig for alle ansatte hele tiden. – Vi fører også timer digitalt, og leverer all sluttdokumentasjon elektronisk.

Når alle har tilgang til samme informasjon reduseres også antall misforståelser. – Vi får en mer effektiv og produktiv arbeidshverdag og føler vi har bedre kontroll over hvordan vi ligger an i ulike prosjekter. Roze trekker også frem miljøaspektet. – Det er klart det hjelper på samvittigheten at vi sparer noen trær i året, smiler han.

Nyttig med digitale verktøy også i prosjekteringsfasen

- Når vi skal utarbeide et tilbud bruker vi digitale prislister fra våre leverandører. Vi er også aktive brukere av BIM, og benytter 3D-visualisering av bygg i forbindelse med prising.

Det er kun en ting som ikke fungerer optimalt i følge Roze. – Jeg savner definitivt bedre samhandling mellom de ulike systemene. I dag må vi inn og ut av ulike verktøy. Vi ville spart mye tid og frustrasjon hvis systemleverandørene ble flinkere til å utvikle sammen.

- Med tanke på hvor gode tilbakemeldinger vi får av kundene våre for denne papirløse måten å drive på, vil jeg tro at markedet etterhvert vil kreve bedre kommunikasjon mellom de ulike plattformene, sier Roze. - Digitalisering har kommet for å bli, så jeg forventer at utviklerne kjenner sin besøkelsestid og etterhvert får på plass en komplett, digital løsning.

0
Feed