Hva koster det egentlig å skifte et tak?

Prisen på rehabilitering av tak avhenger av mange ulike faktorer. Her ser vi nærmere på noen av dem.

- Uten å ha vært på befaring er det helt umulig å gi riktig pris på et rehabiliteringsprosjekt, sier Kristaps Roze, daglig leder i System Tak. – Alle tak er forskjellige og det er vanskelig å vite hva som skjuler seg under taksteinen før vi fysisk har flyttet på den.

Bestill gratis befaring her.

 

- I System Tak er vi opptatt av å være så tydelige og konkrete som mulig når det kommer til prising, vi er like lite glad i overraskelser som kundene våre.

- Vi går derfor metodisk til verks når vi utfører befaringer. Vi benytter et digitalt verktøy utarbeidet i tråd med SINTEF Byggforsks retningslinjer og sjekker 21 faste punkter.

Det er viktig å vurdere takets tilstand som en helhet, siden det ofte kan være nok å gjøre enkelte lokale utbedringer fremfor å tekke om hele taket.

 

Fordyrende faktorer

- Vi ser typisk to faktorer som overrasker kundene våre når det kommer til pris, nemlig rigg og råte, fortsetter Kristaps.

- Leie og montering av stillas er ofte dyrere enn folk tror, men det er helt nødvendig å ha utstyret i orden for å kunne gjøre jobben vår riktig og forsvarlig.

Råteskader er et annet uromoment siden det gjerne først oppdages etter arbeidet er igangsatt. Det gjør det vanskelig å regne inn i tilbudet.
- Når vi priser tak tar vi utgangspunkt i at det ikke finnes råte, forteller Kristaps. – Men skulle det dukke opp tar vi alltid en prat med kunden om hvordan vi kan løse det på best og rimeligst måte.

- Erfaringsmessig lander vi på rundt 2-4000 per m2, ekskludert råte, men med stillas, arbeid og materialer inkludert.

 

Hvis du selv skal prøve å regne ut et anslag på rehabilitering av ditt tak er det viktig å vite at antall kvadratmeter på tak ikke er det samme som husets grunnflate, vi må også regne med vinkler, utstikk og lignende.

 

- Vi er opptatt av god kommunikasjon både før og underveis slik at kundene våre får en så god og forutsigbar opplevelse som mulig, sier Kristaps, og fortsetter: - Inviter oss på befaring så tar vi en grundig sjekk og prat slik at du vet mest mulig om hva som venter deg både når det gjelder kostnader og varighet.

 

Skifte tak på boligen? Slik går du frem.

 

Bestill gratis befaring her.

 

 

 

 

0
Feed