Skifte tak på boligen? Slik går du frem.

Å skifte tak på boligen din kan oppleves som et stort og kanskje uoverkommelig prosjekt. En dyktig taktekkerbedrift legger en oversiktlig plan og sørger for at du får utført akkurat de utbedringene taket ditt har behov for. Så kan du slappe av og la proffene ta seg av bekymringene.

Hvordan fungerer det egentlig når taktekkeren kommer? Her får du en liten trinn-for-trinn guide til utbedring av tak.

Før

 • Få oversikt over jobben du vil ha utført. Hvor gammelt er taket? Vet du hvor skaden har oppstått? Hvor kommer vannet inn? Hva slags vær har det vært i forkant av lekkasjen?
 • Kontakt en eller flere taktekkerbedrifter og be om befaring. Slik finner du riktig taktekker.
 • Gjennomfør befaringen og gå få skiftelig tilbud på anbefalte tiltak.
 • Skriv kontrakt! Her avtaler dere omfang av arbeidet, pris og fremdrift.

 

Under

 • Taktekkerbedriften setter opp stillas og konteiner før de starter arbeidet.
 • Gammel takstein fjernes, undertaket kontrolleres og utbedres ved behov, det legges på ny vindsperre og underlagspapp, vindskier skiftes ut.
 • Ny takstein kommer på.
 • Beslag og takrenner skiftes ut.

Etter

 • Sluttbefaring. Når arbeidet er avsluttet ser dere sammen over arbeidet som er gjort.
 • Sluttdokumentasjon. Taktekkeren utarbeider det vi kaller FDV-dokumentasjon, det vil si et dokument som forklarer hva slags arbeid som er utført, hvilke produkter som er benyttet og hvordan du best tar vare på taket fremover.
 • FDV-dokumnetasjonen lastes opp i Boligmappa.

I System Tak jobber 32 engasjerte og dyktige fagarbeidere. Vi er en mesterbedrift med høy fagkompetanse og solid erfaring på alt innen skrå tak, flate tak, grønne tak, radonsikring og membranarbeid.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

 

0
Feed