Grønne tak – både vakkert og praktisk

Grønne tak scorer ikke bare godt på det estetiske. Tak dekket med vegetasjon absorberer vann ved styrtregn, og reduserer dermed flom og overvann ved ekstremnedbør. Hos System Tak AS finner du taktekkere med grønn erfaring.

Vi har lang tradisjon for å bruke torv på skråtak i Norge. De senere årene har også grønne og flate tak blitt stadig mer utbredt blant bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

Hva er egentlig grønne tak?

Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. Vi snakker ofte om to hovedtyper; ekstensive og intensive tak. Ekstensive tak krever lite vedlikehold og kjennetegnes ved et tynt lag jord beplantet med sukkulenter, gress og moser. Slik vi er vant til å se det på hytter og gårdsbygg fra gammelt av.

Intensive grønne tak har et tykkere lag jord og kan utformes som en takhage med både busker og små trær. Disse takene krever mer vedlikehold, men bidrar på flere områder enn det rent praktiske. Slike grønne takhager sikrer grønne pusterom også i tette byområder. Det gir bedre luftkvalitet, og skaper god trivsel. Som igjen speiler seg i økt verdi på eiendom.

Velg taktekker med omhu

Et riktig lagt grønt tak øker takbeleggets levetid og beskytter bygget mot krevende vær, som ekstremnedbør og store temperatursvingninger. Grønne tak krever naturlig nok mer vedlikehold enn andre tak, siden en jevnlig må forsikre seg om at taket holder tett og det kan være krevende å finne en eventuell lekkasje.

En upresis bestilling kombinert med dårlig håndverk kan føre til tak som krever mye – og kostbar oppfølging.

Velger du System Tak AS som leverandør skal du føle deg trygg gjennom hele prosessen. Vi gir råd om type tak og vegetasjon tilpasset byggets behov, og sikrer et lekkasjefritt underlag.

Les også:  Slik velger du riktig taktekker.

Hvordan legges grønne tak?

System Tak følger Norsk Standard om grønne tak. Den legger føringer for planlegging, prosjektering, utførelse og drift. Grønne tak er noe dyrere enn andre tak, siden man i tillegg til selve takbelegget også må bekoste selve vegetasjonen. Vanligvis legger taktekkeren takbelegget, før en underentreprenør gjennomfører selve plantingen. System Tak kjenner bransjen godt og sørger for riktige fagfolk til riktig tid. Slik får du som kunde kun et kontaktpunkt du trenger å forholde deg til.

Tidligere så vi grønne tak hovedsakelig i landlige omgivelser. I dag oppdager stadig flere fordelene med vegetasjon på toppen. Grønne tak passer nemlig vel så godt for boligblokker, næringsbygg og eiendommer i sentrale strøk, som i hyttegrenda.

Les mer om fordelene med grønne tak hos Glava Isolasjon.

0
Feed