Telegrafen (K21 Holding)

Kongens gate 21, Oslo

Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør

Beskrivelse av prosjektet:

Byggeprosjektets første fase omfattet lettriving, dvs. rivning av tekniske installasjoner og ikke-bærende bygningsdeler. Denne fasen hadde oppstart i august 2017 og ble avsluttet i august 2018.

Fase 2 omfatter arbeid med bærende konstruksjoner, nye tekniske anlegg og oppbygging av nye moderne kontor- og forretningslokaler i bygget. Denne fasen startet i august 2018 og går frem til ferdigstillelse. Bygget er planlagt innflyttingsklart andre kvartal 2020.

Leveranse

System Tak har jobbet på prosjektet siden februar 2019. Vi har tekket alle tak i etasjer 5, 6, 7, 8, 9. Oppdraget er fortsatt aktivt.

Løsning

Komplisert rehabiliteringsprosjekt med diverse type tak. Her har det vært isolering, 2 lags ATB tekking, PVC tekking, rehabilitering av takrenner – hvor vi har stått for membranarbeid. System Tak har håndtert alt av daglig kvalitetssikring, deriblant HMS-plan og KS-plan.

Materialer

Vi har benyttet materialer fra Glava, Kingspan, Derbigum, Sika.

Tekkelag

Et lag bestående av 1 tekkebas og 1-3 taktekkere.

Relaterte linker

Kongensgate21.no

Telegrafen Oslo

NE.no - Artikkel
 

0
Feed