System Tak er godkjent som lærebedrift

System Tak – godkjent lærebedrift

Å bli lærebedrift har vært planen helt siden etableringen av System Tak i 2018. Hvorfor?
–  Vi er opptatt av å bære vår del av samfunnsansvaret, og så er det ikke minst viktig med tanke på rekruttering til bedriften, sier daglig leder Kristaps Roze.

For å bli godkjent som lærebedrift må en rekke rammer være på plass. Bedriften må ha faglig leder med ansvar for opplæring, det må lages en plan for opplæring i bedrift som tar utgangspunkt i læreplanen for faget, bedriften må gjøre seg kjent med opplæringsloven og sørge for å ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av læretiden.

 

- Og så må vi selvsagt kunne tilby et godt arbeids- og læremiljø, samt ha rutiner på plass for evaluering av læretiden og oppmelding til svenneprøve.

 

Det er tungt å rekruttere til taktekkerfaget.– Hittil har vi vært heldige og kunnet ansette mange dyktige taktekkere, men vi ser at det blir vanskeligere. Å etablere oss som lærebedrift vil forhåpentligvis gjøre det enklere for oss å få tak i kvalifisert arbeidskraft fremover.  

 

Naturlig videreutvikling

- Vi ser på det å bli lærebedrift som en naturlig utvikling for en bedrift i vekst. Faget utvikler seg, og det er viktig for oss å tilføre ny og oppdatert kunnskap inn i bedriften.

 

Opplæring i bedrift er dog ikke ukjent for System Tak.

- Vi har allerede hjulpet – og hjelper fortsatt flere av våre eksisterende ansatte frem til fagbrev. Vi er en bedrift med mye erfaring innenfor faget, så vi er trygge på at vi har mye å bidra med i opplæringssammenheng, forteller Roze.

- Norge trenger flere dyktige taktekkere, så det å bli lærebedrift er et selvsagt bidrag i så måte.

 

System Tak ble medlem av Lærling Øst i mars 2020. – Vi har fått god hjelp av opplæringskontoret, og har også et ønske om å melde oss inn i Takforum Øst – en forening som blant annet jobber for økt rekruttering til tak- og membrantekkerfaget.

 

- Vi gleder oss til å ta i mot vår første lærling, avslutter Kristaps Roze.

 

0
Feed