Sikkerhet på taket

For taktekkerbedriften System Tak AS er riktig bruk av verneutstyr, forsvarlig sikret byggeplass og nødvendig kursing av ansatte avgjørende for en trygg arbeidshverdag. Men HMS handler også om trivsel på jobb og om å bygge et arbeidsmiljø hvor det er trygt å si fra når noe føles feil.

Når arbeidsplassen din befinner seg opp til 40 meter opp i luften blir konsekvensene raskt fatale dersom ulykken skulle være ute.
- I taktekkerbransjen må vi ha fokus på HMS hver dag, hele tiden, sier daglig leder Kristaps Roze.

- Arbeid i høyden utgjør en risiko i seg selv, men når man i tillegg legger til at vi ofte jobber med åpen flamme er det ikke tvil om at vi er en utsatt bransje med tanke på ulykker.

Gode rutiner reduserer risiko

- Det aller viktigste vi gjør er å sørge for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring, forteller Roze. – Vi benytter kun anerkjente aktører for opplæring og har fokus på de risikopunktene vi møter daglig. Det gjelder generelle rutiner for arbeid i høyden, riktig bruk av fallsikringsutstyr, verneutstyr og verktøy, samt varme arbeider.

Alle ansatte får utdelt egen pakke med kvalitetssikret sikringsutstyr. Fallsikringen kontrolleres årlig av ekstern leverandør, og erstattes ved behov.

- I forlengelsen av dette har vi nødvendigvis også opplæring innenfor førstehjelp, slik at alle skal være forberedt dersom det skulle oppstå en situasjon.

I tillegg til opplæring er det viktig å minimere risikoen for at noe skal gå galt.

- Vi gjennomfører en Sikker jobbanalyse før oppstart av hvert prosjekt og fyller ut kontrollskjema for varme arbeider daglig.
Som oftest er det oppdragsgiver som er ansvarlig for sikring på taket. – Vi jobber alltid for en best mulig kollektiv taksikring på de prosjektene vi er engasjert i, sier Roze.

På større prosjekter gjennomføres vernerunder regelmessig av hovedentreprenør.
System Taks verneombud og BAS (leder for tekkelaget) går også egne runder.

Godt arbeidsmiljø med rom for å varsle

- Når man jobber i et yrke hvor risikoen for ulykker hele tiden er tilstede er det ekstra viktig at vi kan stole på hverandre og trives i hverandres selskap. Vi er et tett lag hvor det er enkelt å si fra dersom noe ikke funker optimalt i hverdagen.

- En stor del av vårt HMS-arbeid handler om å bygge laget. Vi møtes regelmessig, også på fritiden, slik at vi blir godt kjent og skaper en felles kultur.

Et godt arbeidsmiljø bidrar til åpenhet og trygg dialog mellom ledelse og ansatte.
 – Våre ansatte vet at de har full støtte fra ledelsen til å stoppe arbeid hvis de mener arbeidsplassen er for dårlig sikret.

Smittevern på byggeplass

Som en konsekvens av koronautbruddet har System Tak, som alle andre måttet innrette driften etter gjeldende anbefalinger for smittevern.

- De ansatte er flinke til å holde avstand og overholde smittevernreglene. Alle har fått utdelt rikelig med masker og antibac, vi oppfordrer til hyppig håndvask – og ikke minst har terskelen for å holde seg hjemme med forkjølelse  og andre milde symptomer blitt lavere.

- Så lenge både vi og kundene tar nødvendige forholdsregler er det fortsatt trygt å kjøpe håndverkstjenester, sier Roze.

System Tak utarbeidet raskt et informasjonsskriv om sine smittevernsrutiner, som nå sendes ut til alle nye kunder.

0
Feed