Sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 på plass

I oktober mottok System Tak AS det formelle beviset på at bedriften nå er sentralt godkjent for utføring av taktekkerarbeid i tiltaksklasse 2.

- Endringen i tiltaksklasse betyr at vi nå er vurdert som kvalifisert til å påta oss enda større prosjekter innen taktekking, og at vi ikke lenger er avhengige av å lene oss på større aktører for å kunne utføre mer omfattende oppdrag, sier daglig leder Kristaps Roze.

Godkjenningen gjelder for taktekkingsarbeider på isolerte tak med middels krevende takformer og størrelse inntil 1200 m2.

For å oppfylle kriteriene for utførelse av arbeider innen tiltaksklasse 2 må bedriften både ha formell kompetanse på plass, i form av mesterbrev eller fagskolegrad, i tillegg til minimum 3 års erfaring fra lignende prosjekter.

Alle referanseprosjekter må kunne dokumenteres.

Godkjenningsordningen administreres av Direktoratet for byggkvalitet

Sentralt godkjent er en frivillig kvalitetsordning. Foretakene som er tatt opp i ordningen, har søkt Direktoratet for byggkvalitet om godkjenning og dokumentert at de fyller kravene. Målet med kvalitetsordningen er at den skal bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant alle aktører i byggenæringen. Det er straffbart å misbruke merket.

0
Feed