Holmenveien 5A og B

Oppdragsgiver: Boligsameiet Holmenveien 5

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering av tak på hus A og B.

Leveranse

Tekking av hovedtak og terrasser på 2 blokker.

Løsning

Etterisolering og tekking med PVC takbelegg. Montering av midlertidig taksikring. Har bygget nye gesimser rundt begge tak og terrasser. Siden det ligger leiligheter rett under taket, har det vært viktig å bevare alt tett i byggetiden.

0
Feed