Blågrønne tak gir bedre bedre overvannshåndtering

Blågrønne tak for trivsel og bedre overvannshåndtering

Med blågrønne tak får du ikke bare et tak som ser pent ut, men en bygning som i større grad kan håndtere overvann og redusere belastningen på byens avløpssystem.

De siste årene har arkitekter virkelig fått øynene opp for at taket er husets femte fasade. Et tak trenger nemlig ikke bare være et tak. Det kan også fungere som møteplass, hagerom, utestue eller pustehull. I stedet for grå, tekniske overflater ser vi nå stadig flere grønne lunger vokse frem på byens tak.

- På den ene siden har vi det estetiske som vi for så vidt allerede får ved tradisjonelle grønne tak, men med blågrønne tak får vi også en ekstrabonus i form av overvannshåndtering, forklarer daglig leder i System tak, Kristaps Roze.

Økt etterspørsel etter blågrønne tak

Det «blå» handler altså om vann. Blågrønne tak gjør taket om til et overvannsreservoar som gradvis slipper regnvannet ut i avløpsnettet. Slik begrenses belastningen på avløpssystemet, som i tur reduserer faren for flom.

- Særlig i byer ser vi at avløpskapasiteten ikke er god nok ved store nedbørsmengder. Her kan blågrønne tak virkelig utgjøre en forskjell, sier Roze.

System tak har mye erfaring med grønne tak, og har i samarbeid med Blomstertak levert dette på flere prosjekter, som for eksempel Tokerud Flerbrukshall og Ekebergveien 138.

- Vi ser nå at etterspørselen etter blågrønne tak øker. Vi la for en tid tilbake 3500 m2 blågrønt tak i Moss, og har nettopp satt i gang et blågrønt prosjekt i Nye Ensjøbyen.


Hva slags kompetanse kreves for å legge blågrønne tak?

- Rent praktisk handler det om å sveise takbelegget veldig godt, slik at det kan bære større vannmengder over tid. Overordnet handler det hovedsakelig om kvalitetssikring av utførelse. Alle blågrønne tak skal dimensjoneres av produsent (i vårt tilfelle Protan), og de skal kun installeres av godkjente takentreprenører som har gjennomgått nødvendig opplæring. Avslutningsvis kontrollerer Protan taket og det må vanntestes.

Nysgjerrig på blågrønne tak? Kontakt oss gjerne for en prat om ditt prosjekt.

0
Feed